Smart Solar Charging – regio Utrecht

Smart Solar Charging

smart solar charging utrecht science park

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Lokaal opgewekte energie wordt opgeslagen in elektrische (deel)auto's. Via een slimme laadpaal kan de energie op een later moment worden teruggeleverd aan de wijk.

Het project

In vijf verschillende proeftuinen in de regio Utrecht wordt het systeem getest en doorontwikkeld. Dit resulteert in marktrijpe product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen gebieden.

The system will be developed further and tested in five linked pilot areas in the Utrecht region. Each pilot area has its own user profile, type of customer and specific market.

Film: Gamechanger of the Energy Transition

Film: Renewable Energy Available Anytime