Smart Solar Charging – regio Utrecht

Smart Solar Charging

Bidirectioneel laden Renault ZOE

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Lokaal opgewekte energie wordt opgeslagen in elektrische (deel)auto’s. Via een slimme laadpaal kan de energie op een later moment worden teruggeleverd aan de wijk.

Het project

Smart Solar Charging

In vijf verschillende proeftuinen in de regio Utrecht wordt het systeem getest en doorontwikkeld. Dit resulteert in marktrijpe product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen gebieden.

Film: Gamechanger of the Energy Transition

Film: Renewable Energy Available Anytime