Smart Solar Charging – regio Utrecht

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Lokaal opgewekte energie wordt opgeslagen in elektrische (deel)auto's. Via een slimme laadpaal kan de energie op een later moment worden teruggeleverd aan de woonwijk.
De ervaringen in Lombok worden doorontwikkeld en getest in vijf verschillende proeftuinen in de regio Utrecht. Dit resulteert in marktrijpe product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen gebieden.
Alle proeftuinen combineren de opwek van duurzame energie met slimme & dynamische laadpunten en deelautosystemen. Ieder gebied heeft een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.