Smart Solar Charging – regio Utrecht

Publicaties

De kennis die we in het Smart Solar Charging project opdoen delen we via diverse publicaties en presentaties. Een overzicht:


Januari 2022 – Paper: Grid congestion mitigation in the era of shared electric vehicles

smart solar charging image

Snelle integratie van fotovoltaïsche systemen en elektrische voertuigen in laagspanningsnetten veroorzaakt steeds vaker knelpunten in lokale stroomnetten. Om kostbare netversterkingen te voorkomen, onderzoeken distributienetbeheerders de toepassing van elektrische slimme laadalgoritmen van voertuigen om een deel van de lading naar de daluren te verplaatsen. Meerdere barrières belemmeren echter de grootschalige implementatie van slim laden. Deze barrières kunnen worden weggenomen bij het gebruik van elektrische voertuigen in autodeelregelingen voor slim laden.
> Lees de paper
Auteurs: Nico Brinkel, Tarek AlSkaif, Wilfried van Sark


September 2021 – Paper: 112 What makes smart charging of EV’s desirable for the driver?

smart solar charging image

Op dit moment is het opladen van je elektrische auto gemeengoed, maar slim laden is nog een noviteit in de ontwikkelingsfase met veel onbekenden. Een slim laadsysteem bewaakt, beheert en beperkt het laadproces om het energieverbruik te optimaliseren. De noodzaak en voordelen van slim opladen van elektrische voertuigen zijn duidelijk vanuit het perspectief van de overheid, energieleveranciers en duurzaamheidsdoelen. Maar hoe zit het met de voor- en nadelen voor de mensen die elektrisch rijden? Welke mogelijkheden zijn er om de doelen van de gebruiker te ondersteunen om slim laden voor hem wenselijk te maken?
>Lees de paper
Auteurs: Tom Wolvers, Jasper Huitink, Remko van der Lugt


September 2021 – Paper: A Quantitative Analysis of the Short-Term and Structural Impact of COVID-19 Measures on Electric Vehicle Charging Patterns

smart solar charging image

Dit paper kijkt naar de impact van COVID-19 op EV laadpatronen binnen drie verschillende proeftuinen. In alle proeftuinen neemt de laadvraag flink af tijdens alle fases van de pandemie, maar de impact is het grootst bij kantoorlocaties en evenementenlocaties. Ook bekijkt dit paper hoe een permanente verandering van werkcultuur, waarin mensen vaker thuis werken, invloed heeft op toekomstige netproblemen. De resultaten laten zien dat wanneer iedereen één dag per week extra thuis werkt in de toekomst, het aantal netproblemen al 50% minder wordt.
> Lees de paper
Auteurs: Nico Brinkel, Wouter Schram, Tarek AlSkaif, Wilfried van Sark


Juni 2021 – Paper: Impact of electric vehicles charging demand on distribution transformers in an office area and determination of flexibility potential

smart solar charging image

Door de snelle groei in het aantal elektrische auto’s kunnen er problemen in het elektriciteitsnet ontstaan, aangezien het laden van deze elektrische auto’s voor extra belasting op dit net zorgt. Dit wordt ook steeds meer een probleem in kantoorgebieden, waar werknemers hun elektrische auto opladen terwijl ze aan het werk zijn. Netbeheerders moeten hierop anticiperen om toekomstige netproblemen te voorkomen, door bijvoorbeeld het net te verzwaren. Om een beter inzicht te krijgen in de problemen die netbeheerders kunnen verwachten heeft Marian van den Berg een toekomstbeeld geschetst van de toekomstige netproblemen in kantoorgebieden, door simulaties te verrichten van het toekomstige laadgedrag van elektrische auto’s in deze gebieden. Ze heeft hierbij de proeftuin Utrecht Science Park (USP) van het project Smart Solar Charging Regio Utrecht als voorbeeldstudie gebruikt. De resultaten laten zien dat in de toekomst op 4 van de 7 parkeerplekken in het USP netproblemen ontstaan in de toekomst, maar dat deze bij 3 van de 4 locaties kunnen worden opgelost door de elektrische auto’s op een slimmere manier op te laden.
> Lees de paper
Auteurs: M.A. van den Berg, I. Lampropoulos, T.A. ALSkaif


Oktober 2020 – Paper: Empirical Evaluation of V2G Round-trip Efficiency

smart solar charging image

De business case van het terugleveren van elektriciteit uit elektrische auto’s door middel van V2G is afhankelijk van de efficiëntie van dit systeem. Merkwaardig genoeg is er nog weinig onderzoek gedaan naar de efficiëntie van V2G-systemen. Wouter Schram en Nico Brinkel van de Universiteit Utrecht voerden voor verschillende types elektrische auto’s testen uit om de efficiëntie van V2G systemen te bepalen. Hierbij is er ook getest met AC-bidirectionele Renault ZOEs die worden toegepast binnen project Smart Solar Charging. De resultaten zijn gepubliceerd op de Smart Energy Systems and Technology (SEST) conferentie.
> Lees de paper
Auteurs: Wouter Schram, Nico Brinkel, Wilfried van Sark, Gilbert Smink, Thijs van Wijk


Oktober 2020 – Paper: Should we reinforce the grid? Cost and emission optimization of electric vehicle charging under different transformer limits

smart solar charging imageNetbeheerders krijgen steeds meer te maken met netproblemen. Dit kan worden opgelost door het net te verzwaren, maar ook door elektrische auto’s slim in te zetten en deze slim te laten laden. In dit onderzoek worden de kosten en emissies van beide mogelijkheden met elkaar vergeleken voor verschillende scenario’s. Aan de ene kant leidt netverzwaring tot meer mogelijkheden om te laden op goedkope en duurzame momenten, aan de andere kant leidt dit tot extra kosten en emissies van de netverzwaring zelf. De resultaten laten zien dat het vanuit een kosten- en emissieoogpunt niet aantrekkelijk is om het net te verzwaren. Ook laat dit paper zien dat het duurzaam laden van een elektrische auto niet perse hoeft te leiden tot hogere kosten.
> Lees de paper
Auteurs: Nico Brinkel, Wouter Schram, Tarek AlSkaif, Ioannis Lampropoulos, Wilfried van Sark


September 2020 – Paper: The Impact of Transitioning to Shared Electric Vehicles on Grid Congestion and Management – Best Paper Award SEST 2020

smart solar charging imageDeze paper vergelijkt de laaddata van de We Drive Solar deelauto’s binnen het Smart Solar Chargingprogramma met de laaddata van reguliere elektrische auto’s. De onderzoekers keken bij verschillende adoptiescenario’s van deelauto’s hoe deze het laadgedrag van EV’s beïnvloedden. De resultaten laten zien dat de laadpiek tot wel 50% lager is in scenario’s met grootschalige adoptie van deelauto’s. Hierdoor daalt het aantal uren met netcongestie. Ook is de flexibiliteit in laadgedrag groter met grootschalige adoptie van deelauto’s.
> Lees de paper
Auteurs: Nico Brinkel, Tarek Alskaif, Wilfried van Sark


Maart 2020 – Masterthesis: Towards commercialisation of vehicle-to-grid; Lessons learned from R&D collaborations on vehicle-to-grid in Denmark and The Netherlands from a dynamic capabilities perspective

smart solar charging imageWelke elementen zijn van belang om succesvol samen te werken en vehicle-to-grid technologie te commercialiseren? Deze thesis presenteert een framework waarmee deze samenwerking strategisch gemanaged kan worden. Voor het onderzoek interviewde Tim van Egmond van EVConsult / VU Amsterdam diverse partners van project Smart Solar Charging.
> Lees de thesis


Januari 2020 – Paper: Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles

smart solar charging imageWat is het effect van sterke fluctuaties in zonopwek met zonnepanelen door passerende wolken op de spanning van het elektriciteitsnet? En welke mogelijke rol spelen elektrische auto’s in het circuit? Het artikel Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles toont dat elektrische auto’s bijna volledig in staat zijn om de problemen met flikkerende lampen tegen te gaan. De studie is uitgevoerd met ondersteuning van project Smart Solar Charging.
> Lees meer


smart solar charging imageOktober 2019 – Oratie: Integratie door differentiatie – De rol van zonne-energie in de samenleving
Voor de reductie van CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving moeten we maximaal inzetten op zonne-energie. Hoe? Door optimaal gebruik van al het beschikbare oppervlak maar ook door een slimme integratie van zonnestroom en elektrische auto’s in het elektriciteitsnet. Dit betoogt prof. dr. Wilfried van Sark, hoogleraar Integratie van zonne-energie in zijn oratie op 31 oktober.
> Lees de inaugurele rede


Juni 2019 – Presentatie: Introduction to Smart EV Charging through the Smart Solar Charging pilot
Bij de Clean Energy & Mobility Conference in Almere kwamen beleidsmakers en verschillende stakeholders op het gebied van elektrisch vervoer en batterijsystem bijeen om nieuwe ontwikkelingen in dit gebied te bespreken. Nico Brinkel van de Universiteit Utrecht gaf op 5 juni 2019 een presentatie waarin hij onderzoeksresultaten van het Smart Solar Charging-project over de flexibiliteit in het laden van elektrische auto’s besprak.
> Bekijk de presentatie


Maart 2018 – Presentatie: Flexibility of electric vehicle (EV) demand
Marte Gerritsma van de Universiteit Utrecht was van 13 tot 15 maart in Düsseldorf aanwezig bij de 12th International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2018). Hier heeft ze een presentatie gehouden over de mate waarin het mogelijk is om de elektrische auto’s ‘slim’ te laden op basis van het huidige rijgedrag in Lombok.
> Bekijk de presentatie


Oktober 2017 – Presentatie: Fiscal barriers for smart charging
ElaadNL’s Baerte de Brey was aanwezig bij de Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS30) in Stuttgart. Op de grootste conferentie van de wereld die over elektrisch transport gaat, gaf hij een presentatie over fiscale barrières bij smart charging.
> Bekijk de presentatie


Oktober 2017 – Paper: Maximizing EV-integration in LV-grids using the Universal Smart Energy Framework
Tijdens het eerste e-Mobility Power System Integration Symposium te Berlijn hebben Edward Coster en Henk Fidder een presentatie gegeven van het slimme systeem wat in Lombok wordt toegepast om elektrische auto’s op te laden. Het doel van het symposium is om de uitdagingen te bespreken die zich voordoen tijdens het opladen van een grote aantallen elektrische voertuigen, en hoe deze kunnen worden voorkomen door het slim opladen waarbij gebruik wordt gemaakt van de hernieuwbare energieproductie in het elektrische systeem.
> Lees het artikel: Maximizing EV-integration in LV-grids using the Universal Smart Energy Framework 
Auteurs: Edward Coster, Henk Fidder en Milo Broekmans, Stedin.


Oktober 2017 – Presentatie: Smart Solar Charging
Op het EBU Get Connected Jaarcongres gaf technisch projectleider van Smart Solar Charging Robin Berg een presentatie over de vorderingen en mogelijkheden van het project.
> Bekijk de presentatie


September 2017 – Presentatie: Smart Solar Charging: The role of photovoltaics in the sharing economy 
Tijdens European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition in Amsterdam heeft Wilfried van Sark van Universiteit Utrecht een presentatie gegeven over het Smart Solar Charging project.
> Bekijk de presentatie


Juli 2017 – Paper: Smart Solar Charging: Bi-Directional AC Charging (V2G) in the Netherlands
De Utrechtse wijk Lombok is een innovatieve proeftuin voor de lokale opslag van lokaal opgewekte zonne-energie. Door een combinatie van slimme laadpalen, elektrische deelauto’s en AC Vehicle2Gridtechnologie moet voorkomen dat het laagspanningsnet serieus overspannen raakt en de bijbehorende massale investeringen in het net overbodig maken.
> Lees het artikel: Smart Solar Charging: Bi-Directional AC Charging (V2G) in the Netherlands
Auteur: Baerte de Brey, ElaadNL


Juni 2017 – Paper: Capaciteitsmanagement laagspanningsnet
Dit paper, dat gepresenteerd is op CIRED 2017, onderzoekt capaciteitsmanagement van het laagspanningsnet met behulp van een ‘universal smart energy framework’. In Lombok loopt een pilotproject waar dit framework is toegepast.
> Lees het artikel: Capacity management of low voltage grids using universal smart energy framework
Auteurs: Edward Coster, Henk Fidder en Milo Broekmans, Stedin; Christian Koehler, Venios. 


Juni 2017 – Presentatie: Smart Solar Charging
Tijdens de internationale conferentie Smart Sustainable Cities: Viable Solutions van Hogeschool Utrecht heeft Wilfried van Sark van Universiteit Utrecht een presentatie gegeven over het Smart Solar Charging project.
> Bekijk de presentatie


Mei 2017 – Masterthesis: V2G Business Model
Opslagcapaciteit maakt het mogelijk om hernieuwbare energiebronnen grootschalig te benutten. Vehicle-2-Grid technologie (V2G) maakt het mogelijk om autobatterijen in te zetten voor korte termijn opslag. Deze thesis wil richtlijnen bieden voor de ontwikkeling van een V2G business model voor de Zwitserse markt.
> Lees de masterthesis: Vehicle-to-Grid Business Model – Entering the Swiss Energy Market
Auteur: Alexander Kaufmann, student University of St Gallen (CH)


April 2017 – Masterthesis: De rol van V2G-systemen in de energietransitie
In deze masterthesis gaat Steijn van der Zwaag in op de onderzoeksvraag welke rol vehicle-2-gridsystemen spelen in de energietransitie. Het onderzoek is gebaseerd op de ervaringen met Smart Solar Charging in de gemeente Utrecht.
> Lees de masterthesis: The role of vehicle-to-grid systems in the energy transition
Auteur: Steijn van der Zwaag, student Rijksuniversiteit Groningen


November 2016 – Afstudeerscriptie: Contact met de energie van de toekomst
Wat lokale duurzame energie-initiatieven kunnen leren van Smart Solar Charging.
> Lees de scriptie: Contact met de energie van de toekomst
Auteurs: Iris Brinkman, Maike Brinksma en Machteld Simoens, studenten Universiteit Utrecht


September 2015 – Rapport CE Delft: Goedkopere stroom door slim laden van EV’s
Synergiën tussen elektrisch rijden en lokale duurzame energieopwekking.
> Lees het rapport: Goedkopere stroom door slim laden van EV’s
Auteurs: Sanne Aarnink, Maarten Afman, Huib van Essen en Marijke Schuurbiers, CE Delft


Augustus 2015 –  Paper: Smart charging of electric vehicles with photovoltaic power and vehicle-to-grid technology in a microgrid; a case study
Dit paper presenteert een model dat is ontwikkeld om eigen gebruik van opgewekte zonne-energie te verhogen door het slim laden van elektrische auto’s en vehicle-2-grid technologie. > Lees het artikel gepubliceerd in Applied Energy, volume 152, p20-30.
> Lees de master thesis: Potential of increasing PV selfconsumption with a combination of smart grid technology and storage in electric vehicles in the residential sector.
Auteurs: Mart van der Kam en Wilfried van Sark, Universiteit Utrecht