Smart Solar Charging – regio Utrecht

Het project

Uitbreiding van Lombok naar de regio

De Utrechtse wijk Lombok staat internationaal bekend als dé Smart Solar Charging proeftuin. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

effect-van-smart-charging_elaad

Op deze manier wordt het systeem doorontwikkeld tot marktrijke product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen woonwijken, zakelijke markten en gebieden met gecombineerd gebruik. Dit resulteert in nieuwe economische activiteit in de regio Utrecht. Het project draagt bovendien bij aan ecologische duurzaamheid en koolstofarme economie en bevordert sociale duurzaamheid.

Voorloper: Smart Grid: rendement voor iedereen

Smart Solar Charging bouwt door op de ervaringen die zijn opgedaan in het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen‘ (2012-2014). Dit project ontwikkelde en testte een serie nieuwe, opschaalbare en door gebruikers gedragen diensten rond elektriciteitsnetten van de toekomst. De testen vonden plaats in twee middelgrote smart grids van elk honderd huishoudens in Amersfoort en Utrecht. Door te werken in bestaande wijken met intensieve bewonersparticipatie, onstond een co-creatie van diensten waar de bewoners echt wat aan hebben. Voor meer informatie en de projectresultaten zie: www.smartgridrendement.nl