Smart Solar Charging – regio Utrecht

Media

Smart Solar Charging internationaal erkend met IEA ISGAN Award

Eind september is Smart Solar Charging bekroond als winnaar van de prestigieuze ISGAN Award of Excellence door een internationale jury vanuit het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, reikte de prijs uit. Het samenwerkingsproject krijgt zo internationale erkenning als meest innovatieve techniek voor een toekomstbestendig slim elektriciteitsnet met de meeste potentie voor wereldwijde toepassing. Met Smart Solar Charging is in Utrecht een stadsbreed bidirectioneel netwerk neergezet dat elektrische auto’s zowel kan laden als ontladen. Zo kun je duurzame energie opslaan in autobatterijen en altijd gebruiken. Het bidirectionele ecosysteem in Utrecht telt inmiddels 200 elektrische deelauto’s en 500 bidirectionele laadpalen. Het project Smart Solar Charging is afgerond, maar de techniek wordt doorontwikkeld op stadsregio niveau in de onderzoeksprojecten ROBUST en FLEET en op Europese schaal in het recent gestarte SCALE. Zo wordt de techniek breed klaargestoomd voor implementatie.

Internationaal ministerieel niveau
Uitreiking ISGAN Award door Rob Jetten (rechts) aan Baerte de Brey (links) van projectpartner Stedin

Uitreiking ISGAN Award door Rob Jetten (rechts) aan Baerte de Brey (links) van projectpartner Stedin

ISGAN staat voor International Smart Grid Action Network en verenigt 26 landen van vijf continenten en de Europese Commissie. Ministers uit de verschillende landen werken in ISGAN werken samen om elektriciteitsnetten wereldwijd slimmer, duurzamer en flexibel te maken. Sinds 2014 reikt de organisatie de ISGAN Award of Excellence uit in samenwerking met het CEM Empowering People Initiative (EPI) en het Global Smart Energy Federation (GSEP). Hiermee worden projecten uitgelicht die de potentie hebben een slim elektriciteitsnet wereldwijd daadwerkelijk te realiseren. Over de jaren zijn honderden projecten uit 62 landen ingediend, tot nu tot zijn 25 projecten uitverkoren. Project Smart Solar Charging werd door de jury omschreven als onderscheidend en een voorbeeld voor anderen. Bovendien hoopt ISGAN dat zij door het delen van de innovatieve en effectieve aanpak van het project, de doorontwikkeling van slimme netwerken wereldwijd kunnen stimuleren.

Innovatieve en effectieve aanpak
Bidirectionele Hyundai IONIQ 5

Bidirectionele Hyundai IONIQ 5

Smart Solar Charging is een mooi voorbeeld van hoe bedrijven, kennisinstellingen en overheid elkaar juist versterken door samen te werken. De techniek is in de achtertuin van ondernemer Robin Berg begonnen, die het verder ontwikkelt middels deelautobedrijf We Drive Solar. Netbeheerder Stedin heeft een sleutelrol gespeeld in het integreren van de techniek in het huidige elektriciteitsnet. De kennisinstellingen Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht speelden een cruciale rol in onderzoek en Gemeente Utrecht was onmisbaar voor het verspreiden van het netwerk door de stad. Zo zijn alle ingrediënten aanwezig voor een succesvolle aanpak. En deze partners gaan met elkaar verder in de projecten FLEET, ROBUST en SCALE waarin de laadtechniek verder wordt doorontwikkeld en klaar gemaakt voor implementatie.

Langdurig partnerschap

In Utrecht is dus naast het bidirectionele laadnetwerk, een netwerk van partners ontstaan die in een langdurige samenwerking deze innovatie samen verder willen brengen. In project FLEET wordt gekeken naar een deelaspect van elektrisch rijden, namelijk hoe flexibele nettarieven kunnen helpen om het elektriciteitsnet te ontlasten op piekmomenten. In het project ROBUST wordt het stadsbrede netwerk van Smart Solar Charging vertaald naar stadsregio’s. Uniek aan ROBUST is dat naast de techniek, evenveel aandacht wordt geschonken aan niet-technische aspecten zoals eindgebruikers en hun gedrag en wensen, maar ook hoe deze techniek past binnen beleid en regelgeving. De ontwikkelde technieken worden naar Europees niveau opgeschaald binnen het project SCALE.

Partners

In het project Smart Solar Charging werkten Universiteit UtrechtHogeschool Utrecht en de bedrijven LomboXnetWe Drive Solar, Smart Solar Charging BV, StedinLast Mile SolutionsKoolen IndustriesNieuweWeme Groep, JedlixNewSolar en Siers samen, geleid door het Utrecht Sustainability Institute. De ontwikkeling en opschaling van het bidirectioneel laden werd mogelijk gemaakt door medewerking van ElaadNLRenault Group en Hyundai.

Het project Smart Solar Charging was mede mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. Projecten FLEET en ROBUST worden  ondersteund door een Topsector Energie subsidie van het Ministerie van EZK (TKI Urban Energy), ROBUST specifiek door de MOOI-regeling. Het SCALE project wordt mede mogelijk gemaakt door het Horizon Europe programma.

Subsidieverstrekker RVO heeft hierover het volgende nieuwsbericht gepubliceerd: https://www.rvo.nl/nieuws/prijs-smart-solar-charging.