Smart Solar Charging – regio Utrecht

We Drive Solar

Onderdeel van dit innovatieproject is de plaatsing van 70 We Drive Solar auto’s. De Renault Zoë met een actieradius van 300 km en een grote batterij biedt de mogelijkheid om Smart Solar Charging door te ontwikkelen tot een duurzaam wijkenergiesysteem. Binnen het project Smart Solar Charging ontwikkelt Renault met de consortiumpartners de technologie om de huidige Zoë geschikt te maken voor Vehicle2Grid. Naar verwachting worden de eerste prototypes over een jaar in gebruik genomen in Utrecht.

Renault is de eerste internationale autofabrikant die al haar elektrische auto’s geschikt wil maken voor Vehicle2Grid-technologie. Het is de bedoeling dat alle elektrische auto’s van Renault binnen 3 tot 5 jaar Vehicle2Grid-technologie kunnen ondersteunen.

Meer informatie: www.renault.nl

We Drive Solar

We Drive Solar maakt elektrisch rijden met de kracht van de zon mogelijk. Dit is ontstaan vanuit een ambitie om 100% schone mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen. Slimme techniek maakt het mogelijk dat de auto’s werkelijk door zonne-energie worden opgeladen. De elektrische deelauto wordt aangeboden met een eigen parkeerplek en laadpaal in de Provincie Utrecht.

Meer informatie: www.wedrivesolar.nl

20160930-wedrivesolar_img-1878_orig