Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

Elektrische auto’s balanceren pieken en dalen op het net

Wat is het effect van sterke fluctuaties in zonopwek met zonnepanelen door passerende wolken op de spanning van het elektriciteitsnet? En welke mogelijke rol spelen elektrische auto’s in het circuit? Het artikel Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles toont dat elektrische auto’s bijna volledig in staat zijn om de problemen met flikkerende lampen tegen te gaan. De studie is uitgevoerd met ondersteuning van project Smart Solar Charging, waarvan Universiteit Utrecht projectpartner is.

zonnepanelen lombok
Spanningsveranderingen op het net

In Nederland worden er steeds meer zonnepanelen aangesloten op het laagspanningsnet. Deze panelen leveren elektriciteit terug en zorgen zo voor invoeding van het net. Passerende wolken kunnen ervoor zorgen dat de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen snel af- en toeneemt. Wanneer de teruglevering van elektriciteit door de zonnepanelen afneemt, daalt de netspanning. Deze veranderingen in netspanning kunnen zorgen voor flikkerende lampen, waar huishoudens aangesloten op het net last van ervaren.

Flikkerende lampen

Onderzoekers van Universiteit Utrecht keken in hoeverre snelle toe- en afnames in elektriciteitsproductie van zonnepanelen tot flikkerende lampen leiden. Ze gebruikten hierbij gegevens uit Lombok, proeftuin van project Smart Solar Charging. Het onderzoek werd uitgevoerd met een modelanalyse, waarbij de voorkomendheid van flikkerende lampen werd getest in een situatie waarbij de meeste huizen uitgerust zijn met zonnepanelen. Hieruit bleek dat klanten tot 21,8% van de dag last kunnen ervaren van flikkerende lampen op dagen met veel passerende wolken.

Elektrische auto brengt balans

De wetenschappers onderzochten tevens hoe het laden van elektrische auto’s aangepast kan worden om de snelle spanningsfluctuaties door elektriciteitsproductie van zonnepanelen te verminderen. Zo is het mogelijk om tijdelijk te stoppen met laden of om zelfs elektriciteit terug te leveren aan het net wanneer een wolk de zonnepanelen bedekt. Met een dergelijk bidirectioneel laadsysteem brengen elektrische auto’s balans in de netspanning.