Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

HU brengt praktisch handboek uit voor duurzamere steden

Hoe verduurzaam je een stad? Hoe pak je dat aan en waar moet je dan op letten? Het handboek Smart Sustainable Cities: a handbook for applied research biedt een rijke verzameling beproefde methodes en praktijkervaring. Iedereen kan hiermee tot concrete resultaten komen. Hogeschool Utrecht (HU) publiceerde het handboek onder redactie van Martijn Rietbergen, Evert-Jan Velzing en Rien van Stigt. Project Smart Solar Charging komt in het boek aan bod als hét praktijkvoorbeeld voor systemic design thinking. Deze methode is toegepast op de ontwikkeling van de gebruikerservaring met het deelauto systeem van elektrische deelauto’s die rijden op zonne-energie van Smart Solar Charging. Het netwerk van bidirectionele deelauto’s en laadpalen van Smart Solar Charging wordt de komende jaren opgeschaald naar bidirectionele stadsregio’s in het project ROBUST.

Praktijkgericht onderzoek

Steden krijgen meer en meer te maken met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Het is een complexe opgave die om slimme oplossingen vraagt. In het handboek Smart Sustainable Cities: a handbook for applied research wordt ingegaan op hoe studenten en experts gebruik kunnen maken van trans-disciplinaire analyse- en ontwerpaanpakken om de complexe natuur van Smart Sustainable Cities te kunnen omzetten in concrete resultaten. Een breed scala van aspecten van de gezonde, duurzame stad zijn hierin meegenomen. Het handboek is mede gebaseerd op de praktijkervaringen opgedaan in het project Smart Solar Charging: het project is case study voor systemic design thinking. Dat is een methode om problemen aan te pakken door oplossingen uit te proberen en steeds kleine aanpassingen te doen. Uiteindelijk wordt dan de best passende oplossing gevonden. Hierbij wordt ook zoveel mogelijk samen met de doelgroep gekeken naar hoe de passende oplossing eruit zou kunnen zien.

Een samenvatting van het boek gepubliceerd door Hogeschool Utrecht (HU)is hier te vindenen het boek is online te bestellen (via Researchgate).

Tom Wolvers van Hogeschool Utrecht vertelt in deze film meer over het onderzoek dat hij deed voor Smart Solar Charging:

Smart Solar Charging

In project Smart Solar Charging, werkt het Utrecht Sustainability Institute (USI) samen met overheden, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven aan het energiesysteem van de toekomst. Inmiddels heeft het project Smart Solar Charging met ondersteuning van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een stadsbreed netwerk gerealiseerd van 150 bidirectionele laadpalen en 500 bidirectionele deelauto’s. De komende jaren werkt USI samen met HU, Universiteit Utrecht en andere partijen in een breder samenwerkingsverband verder aan opschaling naar stadsregio’s in het project ROBUST, ondersteund door de MOOI-regeling van RVO.

Energiesysteem van de toekomst: bidirectioneel laden

De vraag naar elektriciteit stijgt, en dat wordt in Smart Solar Charging opgelost door de elektrische auto als opslag voor duurzame energie te gebruiken. Dat kan omdat deze bidirectionele elektrische auto’s niet alleen kunnen laden met zonne-energie, maar ook de energie kunnen terugleveren aan het net als dat nodig is. Dat wordt bidirectioneel of vehicle-to-grid (V2G) genoemd. Een stad als Utrecht heeft maar enkele duizenden van deze auto’s nodig om van genoeg stroom te worden voorzien, terwijl er nu 130.000 auto’s in de stad rondrijden Zo kan er een systeem worden gebouwd dat de stad altijd kan voorzien van duurzame energie.