Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

PERSBERICHT: Zonnecarports bij Utrechtse Jaarbeurs volgende stap voor slim energiesysteem

Het duurzame wijkenergiesysteem Smart Solar Charging breidt uit met twee zonnecarports in het Utrechtse Beurskwartier. Op 6 december nam Jaarbeurs de energieopwekkende parkeeroverkappingen in gebruik die samen ruimte bieden voor 20 elektrische auto’s en laadpalen. Het dak van de carports bestaat uit 150 zonnepanelen, waardoor lokaal opgewekte energie direct geladen wordt in auto’s van bezoekers van het Beurskwartier. De uitbreiding van Smart Solar Charging is onderdeel van een grootschalige, duurzame herontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht.

Energiesysteem van de toekomst in het Utrechtse Beurskwartier
De zonnecarports zijn een volgende stap voor Smart Solar Charging in Utrecht. Het is een proefopstelling, om ervaringen op te doen voor het combineren van duurzame energie en mobiliteit in de regio. De ambitie is om maar liefst 25.000 m2 zonnepanelen te koppelen aan duizend laadpunten in verschillende Utrechtse gemeenten.

Het Beurskwartier zet hierin nu de volgende stappen. In de toekomst kunnen de nieuwe bewoners van deze wijk ook gebruikmaken van elektrische deelauto’s bij de zonnecarports. Het project speelt daarmee in op de uiteenlopende behoeften van gebruikers in het gebied, dat zich kenmerkt door een combinatie van wonen, werken, recreëren en reizen.

Daarbij biedt Smart Solar Charging grote kansen voor extra werkgelegenheid gekoppeld aan elektrische mobiliteit. Naar verwachting groeit deze sector in de komende drie jaar met meer dan 10.000 nieuwe banen.

Zonnige ontwikkelingen in stationsgebied
De plaatsing van de carports sluit aan bij een reeks ontwikkelingen in het realiseren van een slim en duurzaam energiesysteem op wijkniveau. In juni 2016 zijn met behulp van Climate-KIC financiering tien Smart Solar Charging laadsystemen geplaatst die energieopslag in autobatterijen mogelijk maken. Eind augustus 2017 werd de toegangspoort van Jaarbeurs P4 voorzien van 48 zonnepanelen. Ook wordt begin 2018 een Tesla PowerPack in gebruik genomen, een batterij die een grote vaste opslagcapaciteit biedt.

De nieuwe, energieopwekkende carports gaan samenwerken met de laadsystemen, de zonnepanelen en de PowerPack. Zo krijgt Jaarbeurs in het Beurskwartier een uniek systeem waarin lokaal opgewekte energie gekoppeld wordt aan verschillende bronnen voor opslag. Door energie flexibel op te slaan en terug te leveren kan Smart Solar Charging de veranderende energievraag opvangen en zorgt het systeem voor een optimale netcapaciteit.

Smart Solar Charging consortium
Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium werken verder Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, The People Group, Jedlix en Stedin samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. De realisatie van de proeftuin bij Jaarbeurs wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Jaarbeurs, Energiefonds Utrecht, Scholt Energy Services en Economic Board Utrecht.

Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.