Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

Smart Solar Charging ondertekent City Deal

Smart Solar Charging is een van de organisaties die op 5 februari 2018 de City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ ondertekende. De Deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen. Het gebruik van elektrische auto’s in innovatieve bouwprojecten maakt de milieu- en gezondheidswinst nog hoger.

City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling
In zeven steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. Namens het Smart Solar Charging consortium tekende Robin Berg voor ‘mobiliteit en energie voor de stad van de toekomst‘. De ondertekening van de City Deal is het startpunt voor een driejarig programma, waarbij de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, provincie Zuid-Holland, de zeven steden en grote private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet.

 

city deal smart solar charging utrecht

In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee. In totaal gaat het om de oplevering van meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

 

> Lees meer over de werking van Smart Solar Charging.

> Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de City Deal.