Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

Verslag Smart Solar Charging werksessie op Get Connected jaarcongres

Op donderdag 12 oktober organiseerde Economic Board Utrecht het Get Connected jaarcongres 2017. Centraal in een van de workshops stond Smart Solar Charging, een duurzaam energiesysteem op wijkniveau. In deze werksessie gingen deelnemers met elkaar en deskundigen in gesprek over de mogelijkheden om met Smart Solar Charging van start te gaan.

Op de zonnige congresdag stelden de workshopdeelnemers zich al vanaf 09:00 uur ’s morgens betrokken en actief op. Bij een inventarisatie van de aanwezige partijen, bleek dat de deelnemers uiteenlopende vragen en belangen hebben. De diversiteit aan obstakels die zij tegenkomen bij het functioneren van Smart Solar Charging werd uitgediept in vijf themagroepen. Erna werden de obstakels en bijbehorende oplossingen plenair besproken.

In de eerste kennismaking verzocht een aanwezige om samen te spreken over de rol van de overheid; heeft de overheid straks nog een rol of wordt de overheid al gauw overbodig? Een andere bezoeker stelde dat we nog maar aan het begin staan van innovatieve ontwikkelingen en dat het voor het grote publiek belangrijk is om te onderzoeken hoe de auto’s betaalbaar en betrouwbaar kunnen functioneren. Een volgende persoon bracht in dat de mindset van burgers doorgaans niet op groei op de lange termijn gefocust is en dat informatievoorziening hierin tekort schiet. Na diverse deelnemers aan het woord te laten, vatte moderator en directeur van USI Carolien van Hemel samen dat er een diversiteit aan obstakels genoemd wordt; van de instabiliteit van het net tot aan de regelgeving vanuit overheidsinstanties.

Technisch projectleider van Smart Solar Charging Robin Berg gaf een presentatie over de vorderingen en mogelijkheden van het project.

> Bekijk de PDF-presentatie over Smart Solar Charging van 12 oktober 2017:

Get Connected Smart Solar Charging presentatie

 

Hierna werden de deelnemers uitgenodigd om hun specifieke vragen te stellen aan acht aanwezige experts. Bij een vijftal onderwerpstafels konden de bezoekers terecht met hun ideeën en vragen. Daarna vatte iedere spreker plenair samen wat er bij zijn of haar tafel besproken is.

Een van de experts benoemde dat parkeerontwikkeling in de werksessie meer aan bod lijkt te komen dan woonontwikkeling, terwijl Smart Solar Charging in verband staat met wonen en energie. Volgens hem zou toekomstdenken centraal moeten staan in projectontwikkelingen. Het bouwen van een parkeergarage die later omgebouwd kan worden tot een woon-werkgebouw is een goed voorbeeld hiervan.

Een volgende thema-expert zei dat deelautosystemen kansen bieden voor parkeerproblemen. Veel gemeenten onderzoeken momenteel de wijze waarop je elektrisch rijden het beste kunt stimuleren en faciliteren. Tegelijkertijd speelde de vraag wat de rol van de gemeente in dit proces zou moeten zijn. Een andere spreker stelde dat ontwikkelaars bij bouwprojecten vroeg in de planning moeten nadenken over de integratie van een mobiliteitssysteem. Als je dit systeem wilt aanbieden aan je kopers of huurders, moet dat vanaf het begin een ijkpunt zijn. De gemeente is nauw verbonden met deze ontwikkeling.

In deze werksessie raakten vele partijen met elkaar in gesprek. Robin Berg sloot af door te zeggen dat het belangrijk is om de eerste stappen die genomen worden gezet in dit soort systemen te bespreken. Door kennis te delen, kunnen we van elkaar leren.