Smart Solar Charging – regio Utrecht

Nieuws

PERSBERICHT: Nationale primeur Utrecht met batterij voor duurzaam energiesysteem

De megabatterij die deze week bij de Jaarbeurs in Utrecht geplaatst wordt, is een essentiële schakel in de verduurzaming van de energievoorziening in het stationsgebied van Utrecht. Het is de eerste Powerpack die in Nederland geplaatst wordt door het consortium Smart Solar Charging. Aardgasvrij wonen, elektrisch vervoer en opslag van zonne-energie vormen zo de energietoekomst van de stad.

jaarbeurs plaatsing maart 2018 smart solar charging

Foto: CityMarketing

De batterij maakt het mogelijk om lokaal opgewekte energie op te slaan voor de momenten dat de stad het nodig heeft. De batterij is direct gekoppeld aan 200 zonnepanelen en 20 laadpunten voor elektrische auto’s en heeft een capaciteit van bijna 1 MWh. Hiermee kunnen vijftien huishoudens een week van energie worden voorzien. De batterij maakt het mogelijk het elektriciteitsnet te balanceren en vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Utrecht streeft naar een grootschalige verduurzaming van de energievoorziening. Het consortium Smart Solar Charging selecteerde met oog op deze opschaling Tesla als batterijleverancier van dit project.

De Europese Commissie schrapte afgelopen maandag een aantal regels die innovaties zoals deze belemmeren. Bedrijven en overheden tekenden de Innovatiedeal, waarbij ook Smart Solar Charging betrokken is.

Utrechts duurzame plannen

Utrecht staat aan de vooravond van een reusachtige opgave: Utrecht wil voor 2030 alle woningen van het aardgas af en alle auto’s uitstootvrij maken. Daarvoor is een nieuw energiesysteem nodig met zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen als basis. Naast de batterij gaat de Jaarbeurs de komende jaren duizenden zonnepanelen plaatsen op haar daken en honderden laadpunten op het parkeerterrein. Direct in de omgeving van de Jaarbeurs in de Merwedekanaalzone en in het Beurskwartier heeft de gemeente duizenden nieuwe woningen gepland. Lokale stroombuffering is nodig voor een betaalbare duurzame energievoorziening.

De installatie van de batterij krijgt dit najaar ook vervolg in Kanaleneiland waar samen met woningcorporatie BOEX flats worden voorzien van een duurzaam energiesysteem met batterijen en elektrische deelauto’s. Ook op het Utrecht Science Park en in Houten werkt de regio aan opschaling van het project in Lombok.

Smart Solar Charging

Het Smart Solar Charging-consortium, ontwikkelt in de regio Utrecht op een wereldwijd unieke manier het energiesysteem van de toekomst. Het consortium, onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet, werkt met Jaarbeurs, Stedin, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, Energiefonds Utrecht, We Drive Solar, Last Mile Solutions, The People Group, Siers en Scholt Energy Services aan de realisatie van dit project. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.